Asyl Malmö

Behöver du hjälp med asyl i Malmö? Välkommen till Adacta Advokatbyrå. Vi har lång erfarenhet inom det migrationsrättsliga fältet och kan agera offentligt biträde under din asylprocess. På Adacta ifrågasätter vi gärna gamla invanda mönster och testar nya lösningar då det krävs. Kontakta oss via e-post eller telefon, så bokar vi in ett första möte för att diskutera din situation.

Påfrestande process

Asylprocessen kan i många fall vara av ett påfrestande slag för den individ som berörs. Vi tar alltid hänsyn till detta och stöttar i den mån det går. Genom att kombinera kompetens och genuint engagemang försöker vi hitta en fungerande dynamik som, trots klientens utsatta position, skapar trygghet. För juridisk expertis inom asyl i Malmö, kontakta Adacta Advokatbyrå.

Förutsättningslöst första möte

Det är viktigt att du känner dig bekväm med ditt juridiska ombud. Därför träffas vi för ett första förutsättningslöst möte under vilket du bestämmer dig för om du önskar anlita oss på Adacta.

Söka asyl i Sverige

Människor söker asyl för att undfly olika former av hot i sina hemländer. Lagar och förordningar reglerar hur asylprocessen går till, samt vad som gäller för asylsökande vuxna och barn. Av detta skäl är det generellt nödvändigt med hjälp i form av ett offentligt biträde, vilket du i regel har rätt till som asylsökande.

Vid frågor om asyl i Malmö, kontakta oss.

Ensamkommande barn

På Adacta Advokatbyrå har vi erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn. Du räknas som ett barn fram till den dag du fyller 18 år. Då Sverige undertecknat FN:s barnkonvention är vi skyldiga att ge alla barn samma rättigheter, vilket innebär att asylsökande under 18 år bland annat har rätt till:

  • sjuk- och tandvård vid behov
  • att ge uttryck för sina åsikter och bli lyssnade till
  • skolgång

Som offentligt biträde tillvaratar vi den asylsökandes intressen och bistår med juridisk expertis.

Uppehålls- och arbetstillstånd

På Adacta kan vi hjälpa till då du beslutat dig för att ansöka om arbets- eller/och uppehållstillstånd i Sverige. Vi kan även vägleda dig som ska söka uppehållstillstånd för släkt eller familj som ännu befinner sig i ett annat land.